─Tømreren gikk inn til hytta hver dag i åtte uker!

Ikke langt fra Solobua på Blefjell ligger hytta til ekteparet Rolf Berge og Anne Siw Uberg. ─Vi kontaktet alle entreprenørene i nærområdet, men ingen ønsket å ta i prosjektet. Gleden ble derfor stor da Ag tok utfordringen på strak arm, forteller Rolf.

Den klassiske norske hyttedrømmen
Med over to kilometer fra nærmeste bilvei, uten innlagt vann og strøm er hytta en tradisjonell laftet etterkrigshytte bygget etter datidens standarder og metoder.

─ Det var for om lag ti år siden at vi begynte med tanken om å utbedre hytta, på den tiden bodde og arbeidet vi begge i Stavanger. Vi innså at det kom til å bli krevende å finne en entreprenør til å ta på seg oppdraget med å sette i stand en hytte uten tilknytning til vei, forteller Rolf.

─ Her får du hverken oppvarmet parkeringsplass eller innlagt vann, vegger og alt er også litt skeivt. Om vinteren går vi de drøye to kilometerne inn på ski, om sommeren må du ta beina fatt. Vi stortrives med den tradisjonelle, litt urnorske hyttedrømmen, forteller Anne Siw.

Det var først når Rolf og Anne flyttet tilbake til Kongsberg at de fikk bedre tid til å benytte seg av hytta. Prosjektet med å sette i stand hytta ble også langt mer gjennomførbart når avstandene til hytta på Blefjell minsket.

─ Vi kontaktet alle tømrere og entreprenører vi kunne finne i nærområdet. Der nesten samtlige kun så problemer og utfordringer ved å rehabilitere en hytte uten veiforbindelse, kom Ag oss i møte med en løsning på utfordringen, erfarer ekteparet.

Helikopterfrakt
Det ble vurdert flere forskjellige måter å frakte inn materialer og utstyr på, både ATV og snøscooter ble vurdert underveis i planleggingsfasen. Til slutt falt valget på å benytte seg av helikopter til transporten av alt det nødvendige.

─ For oss ble det en lettelse at det ble brukt helikopter til transporten, da fikk vi mulighet til å frakte både nytt kjøkken med hvitevarer og ny vedovn i forbindelse med renoveringen. Vi ble også positivt overrasket over at kostnaden med helikopterfrakt faktisk ikke ble fult så dyrt som fryktet. Alternativet hadde vært uendelige turer med snøscooter, som også hadde resultert en ikke ubetydelig utgift, forteller Berge.

Utskiftning av alle vinduer, ny utvendig kledning, nytt hyttekjøkken og ny vedovn var bare noen av forbedringene som ble gjennomført på hytta.

Tømreren gikk inn til hytta hver dag
Ny utvendig kledning, nye vinduer, nytt kjøkken og ny vedovn var bare noe av det som skulle gjennomføres av arbeid på hytta.

─ Nøkkelen til mye av suksessen ligger hos tømreren. Det var rett og slett imponerende at han gikk inn, hver dag i åtte uker for å fullføre renoveringsarbeidet. At han hadde tålmodighet til å arbeide samtidig som alt inventaret fortsatt var inne i hytta er helt enestående. Ting måtte løses underveis, og inventaret måtte til stadighet flyttes etter hvert som han arbeidet seg fra en del i hytta til en annen, forteller Rolf.

Setter pris på utfordringer
Det var tømrer Ruben Røkeberg som stod for renoveringen av hytta. Sammen med formann Aleksander Bjerke i Ag, ble det i forkant gjennomført prosjektering og befaring for at arbeidet skulle gå så smidig som overhodet mulig. Ruben forteller at han også setter stor pris på de mange utfordringene som kommer med slike oppdrag.

─ Slike utfordringer liker jeg godt! Man vet jo heller aldri hva man kommer til. På gamle hytter kan det dukke opp mange overraskelser når man først har begynt å rive ned det gamle, dette krever at man er løsningsorientert, tenker selvstendig og tar avgjørelser underveis uten støtte fra andre, forteller Ruben.

─ På nybygg arbeider man jo stort sett ut fra tegninger og planene som er lagt i forkant, her fantes det ingen tegninger å jobbe ut ifra. I tillegg støter man jo på utfordringen med at alt er litt skakt og skeivt på gamle hytter, da er man nødt til bruke kreativiteten på en helt annen måte. En litt morsom historie ved dette prosjektet var da helikopteret kom med Walkie-Talkien dinglende fra vaieren, jeg var jo alene der oppe og måtte ha en måte å kommunisere med helikopterpiloten på, erfarer Ruben.

Se flere bilder fra prosjektet i bildegalleriet under eller les om flere av våre prosjekter på våre prosjektsider.