• Bærekraft

    Ag skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning.

Ag skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert.

Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år rapporterer vi inn tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir en god oversikt over fremgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

Bærakraftsrapport

Vi skal fokusere på avfallshåndtering, redusere avfall og kildesortere. Vi skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi. Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten. Vi skal også beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Ag skal være en trygg arbeidsplass for alle som har sitt virke i organisasjonen, eller som er leverandør eller
underentreprenør på en av våre byggeplasser.

● Vi skal fokusere på avfallshåndtering, redusere avfall og kildesortere.
● Vi skal være en pådriver for en mer sirkulær økonomi.
● Vi skal ha et trygt og trivelig arbeidsmiljø i virksomheten. Vi skal også beskytte arbeidstakers rettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø i leverandørkjeden

Miljøpolicy

Miljøpolicyen følges opp med konkrete mål:

● Redusere restavfall.
● Ha sosiale aktiviteter for de ansatte flere ganger i året.
● Være en trygg og god arbeidsplass.

For å nå målene skal det gjennomføres følgende tiltak:

● Mange leverandører tilbyr returordninger for avfall. Vi skal gjøre oss kjent med det. Byggeleder/ prosjektleder skal vurdere dette i hvert enkelt prosjekt.
● Ha medarbeidersamtaler hvert annet år. Lytte til de ansatte.

Vi ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.

Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventninger dere har til Ag i årene fremover.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Ag Entreprenør?
Send forslag til miljøfyrtårn@agas.no

Ser det spennende ut å

Jobbe i Ag?

Har du relevant kompetanse og erfaring? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

© 2024 Kopirett - Argentum Entreprenør AS | Personvern | Design og hosting levert av Akari AS
Kontakt oss