Ag Kongsberg videregående samarbeid – fra venstre Maren Dammen – Lærer Torbjørn Rasmussen og Lars Ole Fønnebø Zarissen

Kongsberg videregående skole

Ag Kongsberg videregående samarbeid – fra venstre Maren Dammen – Lærer Torbjørn Rasmussen og Lars Ole Fønnebø Zarissen