Eneboliger i Helga Wærpsvei

Oppføring av arkitekttegnede eneboliger