Aleksander Bjerke fra Ag, Henriette Bakkerud og Brynjar Henriksen fra KKE

Aleksander Bjerke fra Ag, Henriette Bakkerud og Brynjar Henriksen fra KKE

Aleksander Bjerke fra Ag, Henriette Bakkerud og Brynjar Henriksen fra KKE