Samarbeider for å styrke rekruttering til bransjen

Elever fra Vg2 byggteknikk på Saggrenda, besøkte i dag byggeplassen til Ag, der BYGGmax flytter inn ved årsskiftet. Møtet i dag markerer starten på et samarbeidsprosjekt mellom Ag Entreprenør og skolen, hvor formålet er å gi elevene enda mer relevant erfaring før de skal ut i arbeidslivet. 

Torbjørn Rasmussen, faglærer på Vg2 byggteknikk, er veldig positiv til prosjektet og glad for initiativet til Ag. Det er alltid endringer i bransjen, og nettopp derfor er det så viktig at elevene får mer praktisk erfaring sammen med entreprenører som jobber på konkrete prosjekter. Det er viktig at elevene forstår det faglige ute på byggeplassene og spesielt den praktiske erfaringen rundt HMS, avslutter Rasmussen. 

Samarbeidsprosjektet startet opp denne uken og skal i første omgang gå over et år, med et ønske om fortsettelse dersom alle parter er fornøyd. Hele prosjektet består av to deler. Klassen får i oppdrag å bygge en garasje på Frydenbergåsen, oppstart allerede mandag 10/9. Klassen deles i to, hvor halvparten er ute på byggeplassen i 7 uker, før resten av klassen overtar. Over nyåret er det et nytt og spennende prosjekt som står for tur. I tillegg skal Thomas Bakke Braathen fra klassen være tettere på Ag. Han skal nemlig jobbe ute hos Ag tre dager i uken hele skoleåret, hvor målet i enden er en læreplass.

Aleksander Bjerke er prosjektleder for skoleprosjektet og ser frem til å følge elevene og deres utvikling.

Geir Helgerud er anleggsleder på prosjektet BYGGmax Numedalsveien og forklarer hvilke arbeider som utføres i dag.

Midt i bildet står Thomas med rød hjelm. Han har blitt valgt ut til å kunne jobbe tett på Ag tre dager i uken hele skoleåret.