Skinnarberga – Til glede for flere

I løpet av året står et helt nytt aktivitets-, og dagsenter klart for pasienter og ansatte på Skinnarberga Helsehus. 

Det nye bygget får et areal på ca. 880 kvm BTA fordelt mellom ca. 463 kvm i 1. et. og ca. 417 kvm i 2. et. Dagaktivitetssenteret skal blant annet huse nye kjøkken (levert av Sigdal Kjøkken), stue, aktivitetsrom, kontor og garderobe.

En av de som ser frem til at det nye bygget står klart, er Inger Evje. Inger bor på Skinnarberga og er en aktiv bruker av treningstilbudet.

Se bilder og les mer om prosjektet her!

Inger Evje (t.v) og Mari Nordstrand ser frem til å ta i bruk det nye aktivitets-, og dagsenter.

Vårin Aasland holder aktivitetsnivået oppe. Her avbildet i dagens treningsrom som blir vesentlig oppgradert i det nye bygget. Til høyre ser vi Inger Evje.