Vi har alle et ansvar

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Gjennom et digitalt system får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Tekst er hentet fra: https://www.miljofyrtarn.no

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Les hvordan stiftelsen ble opprettet.

 

For oss i Ag er det viktig å bidra til en mer miljøvennlig bransje, samtidig som sikkerheten til den enkelte ansatte er ivaretatt. Gjennom sertifiseringen har vi opparbeidet gode rutiner for å sørge for best bevaring av naturen og kulturminner i forbindelse med nye bygg, samtidig som de ansatte deltar på førstehjelpskurs hvert tredje år og har tilstrekkelig med verneutstyr på byggeplasser, for å nevne noe.

Aleksander Bjerke, HMS koordinator i Ag

Ledende i Norge

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Over 5800 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Det finnes flere miljøsertifiseringer i Norge. Les sammenligningen av Miljøfyrtårn og ISO 14001.

Ag fikk sin utmerkelse på formannskapets siste årsmøte i 2017. Her sammen med ordfører Kari-Anne Sand.

Anerkjent i Europa

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.